ગુજરાતના ફિક્સ પગારદારો આનંદો !

વણવપરાયેલી રજાનો પૂરો પગાર રોકડમાં જમા થશે

(પ્રતિનિધિ દ્વારા)
ગાંધીનગર તા.24
રાજ્ય સરકારના ફિક્સ પગારદાર કર્મી માટે આજે એક સૌથી મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે.
રાજ્ય સરકારના ફિક્સ પગારદાર કર્મીઓની વણવાપરેલી રજાનો પુરો પગાર રોકડમાં જમા કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, વણવપરાયેલી રજાઓને 5 વર્ષ બાદ આગળ લઈ જઈ શકાશે. હિસાબ અને તિજોરી નિયામક કચેરીનો પરિપત્ર હાલ રાજ્ય સરકારના ફિક્સ પગારદાર કર્મીઓની દિવાળી સુધારી દીધી છે.
રાજય સરકારમા પાંચ વર્ષ ફિક્સ પગાર હેઠળ નોકરી કરતા કર્મચારીઓ માટે રાહતનાં સમાચાર સામે આવ્યા છે.
ફિક્સ પગારમાં મળતી મેડિકલ રજાઓ વપરાયેલ ન હોય તે
રજાઓ પુરો પગાર થયા પછી જમા થશે સાથે જ ફિક્સ પગારનાં પાંચ વર્ષ બાદ આ રજાઓ આગળ લઇ જઈ શકાશે.
હિસાબ અને તિજોરી નિયામક કચેરીએ આ મુદે સ્પષ્ટતા કરતો પરિપત્ર પણ જાહેર કર્યો છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ