સીંગતેલ સહિતના ખાદ્યતેલો સ્થિર

(પ્રતિનિધિ દ્વારા) રાજકોટ તા.8
સીંગતેલમાં લેવાલી નહિ નીકળતા ભાવ જળવાયેલા હતા. જ્યારે સાઈડતેલો ટકેલા જણાતા હતા. મગફળી બજારમાં ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યારે ખાંડમાં આવકની સાથે સાથે ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નહોતો. ચણા બેસન બજાર પ્રમાણમાં ટકેલું હતું. એરંડા વાયદામાં સુધારો જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે રૂ કપાસ બજાર મજબૂત હતું. તેમજ સોના ચાંદી બજારમાં ભાવમાં સ્થિરતા જોવા મળી છે.
મગફળી
મગફળી બજારમાં ભાવ વધેલા જણાતાં હતા. રાજકોટમાં મગફળી જાડી 1110 – 1120, મગફળી જીણી 1210 -1220 જ્યારે જૂનાગઢમાં પીલાણ 20,200, જી 10 24,000, જી 20 22,300 અને ટી જે 37ના ભાવ 22,500 ઉપર નોંધાયા હતા. આવક 6000 ગુણીની જણાતી હતી.
ખાદ્યતેલો
સીંગતેલમાં બ્રાન્ડ વાળાની લેવાલી નહીં નીકળતા ભાવ જળવાયેલા હતા. જ્યારે સાઈડ તેલોના ભાવ સ્થિર હતા. રાજકોટમાં લૂઝના ભાવ 1380 – 1385 ઉપર અને કામકાજ 4 -5 ગાડીનું હતું. જ્યારે 8 -10 ટેન્કરના કામકાજ વચ્ચે કપાસિયા વોશના ભાવ 1100 ઉપર હતા.
રાજકોટમાં સીંગતેલ 15 કિગ્રા નવા ટીન 2310 – 2370, 15 કિગ્રા લેબલ ટીન 2290 – 2330, 15 લીટર નવા ટીન 2140 – 2200 અને 15 લીટર લેબલ ટીન 2110 – 2140 જ્યારે સાઈડ તેલોમાં કપાસિયા 15 કિગ્રા નવા ટીન 1880 – 1910, 15 કિગ્રા જુના ટીન 1850- 1870, 15 લીટર નવા ટીન 1780- 1810, 15 લીટર જુના ટીન 1740 – 1760, વનસ્પતિ 1530 – 1650, પામોલિન 1730 – 1735, કોપરેલ 3080 – 3130, દિવેલ 1560 – 1580, કોર્ન 1810 – 1840, મસ્ટર્ડ 1930 – 1950 અને સનફલાવરના ભાવ 2030 – 2040 ઉપર નોંધાયા હતા.
સિંગખોળ રાજકોટ માં 24000 અને જૂનાગઢમાં 500 ગુણીની આવક વચ્ચે ભાવ 24000 રહયો હતો.
ખાંડ
ખાંડ બજારમાં આવકની સાથે સાથે ભાવ સ્થિર હતા. રાજકોટમાં 800 ગુણીની આવકે ભાવ ડી ગ્રેડના 3470 – 3550 અને સી ગ્રેડના ભાવ 3570 – 3650 ઉપર રહયા હતા.
ચણા બેસન
ચણા બેસન બજાર ટકેલું જણાતું હતું. રાજકોટમાં ચણા 4600 – 4700, બેસન 4500 – 4600 અને ચણા દાળના ભાવ 6000 – 6200 જણાતા હતા.
એરંડા
એરંડા વાયદા પ્રમાણમાં સુધરેલા જોવા મળ્યા હતા. જ્યારે દિવેલના ભાવ 930- 940 ઉપર રહ્યા હતા.
એરંડા બજાર ગુજરાતમાં 17,000 – 18,000 ગુણીની આવક હતી. ભાવ 868 – 878 હતા. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં 1800 – 1900 ગુણીની આવકે સરેરાશ ભાવ 830 – 861 ઉપર હતા. મુખ્ય પીઠામાં જગાણામાં શિપરની ખરીદી 910 માં થઈ હતી. જ્યારે કડી 910, ક્ધડલા 910, માવજીહરી 905 – 910 અને ગિરનારના ભાવ 900 – 905 હતા.
રૂ-કપાસ
રૂ કપાસ બજારમાં મજબૂતી જણાતી હતી.. રાજકોટમાં રૂ ગાંસડી 43,000 – 43,800, કપાસિયા 515 – 535 જ્યારે માણાવદરમાં રૂ ગાંસડી 43,500 – 43,800 અને કપાસિયા 520 – 560 ઉપર જોવા મળ્યા હતા.
કપાસ બજારમાં દેશમાં 2,45,000 ગાંસડી તેમજ ગુજરાતમાં 55,000 – 57,000 ગાંસડીની આવક રહી હતી. સૌરાષ્ટ્રમાં 1,80,000 – 1,90,000 મણની આવક હતી.ભાવ 1025 – 1160 હતો. જ્યારે રાજકોટમાં 25,000 મણની આવક રહી હતી. સરેરાશ ભાવ 1030 -1170 ઉપર હતા.
કપાસિયા ખોળ કડીમાં 1120 – 1140 અને માણાવદરમાં 1060 – 1070 હતો, રાજકોટમાં 900 – 1200 નોંધાયો હતો.
સોના-ચાંદી
વૈસ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં ફેરફાર જોવા મળતા ભારતીય સોના ચાંદી બજારમાં ભાવમાં સ્થિર જોવા મળી રહ્યા છે.. રાજકોટમાં ચાંદી પ્રતિ કિગ્રા એ ભાવ 69,500 જ્યારે સોનામાં સ્ટાન્ડર્ડ 52,100 અને 22 કેરેટના ભાવ 49,900 એ નોંધાયા હતા. બિસ્કિટના ભાવ 5,21,000 ઉપર રહ્યા હતા.

રિલેટેડ ન્યૂઝ