રાજકોટના એડવોકેટને એક વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરતું રાજકોટ બાર કાઉન્સીલ

કૌટુંબીક તકરારના કેસમાં બન્ને પક્ષોના વકીલ તરીકે રહ્યા તા
(પ્રતિનિધિ દ્વારા)
રાજકોટ તા,10
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના સ્ટેટરોલ પર નોંધાયેલા દરેક ધારાસ્શાત્રીઓએ એડવોકેટ એકટનું પાલન કરવા માટે કાયદેસરરીતે બંધાયેલા હોય છે અને જો કોઈપણ ધારાશાસ્ત્રી એડવોકેટ્સ એકટની કલમ 35 વ્યાવસાયિક ગેરવર્તણુક કરે તેવા ધારાશાસ્ત્રીને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત નિયમત સમય માટે અને ગંભીર પ્રકારની ગેરવર્તણુક હોય તો કાયમી પણ એડવોકેટ તરીકેની સનદ રદ કરતા હોય છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતમાં ગેરવર્તણુક કરનાર ધારાશાસ્ત્રી વિરુધ્ધ એડવોકેટ એકટની કલમ 35 હેઠળ કોઈપણ પ્રકારની ફરિયાદ આવેલ હોય તો તેવી ફરિયાદ પર ઊંડાણમાં ચર્ચા-વિચારણા કરી બન્ને પક્ષોને તક આપ્યા પછી કોઈપણ ધારાશાસ્ત્રી વિરુધ્ધ શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવી કે નહીં તેનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત સમક્ષ આવેલી આવી ફરિયાદો માટે શિસ્ત કમિટીઓ બનાવવામાં આવેલ જેમાં શિસ્ત કમિટી નં.5 દ્વારા ફરિયાદ અન્વયે પુરાવા લઈ ધારાશાસ્ત્રીને એક વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવેલ.
વધુમાં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની દિનેશ પટેલ પ્રવિણ ડી. પટેલ તથા કિશોર આર. ત્રિવેદી બનેલી શિસ્ત કમિટી નં.5 એ ફરિયાદી પ્રકાશ બી. અડવાણીએ રાજકોટના એડવોકેટ સંજય બી. પંડીત વિરુધ્ધ નોંધાયેલી ફરિયાદમાં એવો આક્ષેપ કરેલ કે પ્રતિવાદી એડવોકેટ ફરિયાદીના ચાલી રહેલ કૌટુંબિક તકરારના કેસમાં બન્ને તરફે વકીલ તરીકે રહ્યા હતા. જે ફરિયાદી શિસ્ત કમિટી નં.5 સમક્ષ ચાલી જતા સંજય બી. પંડીતને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાના ચેપ્ટર – 2 ભાગ – 7 તેમજ એડવોકેટ એકટ 1961ની કલમ 35 (3)(સી) અન્વયે એડવોકેટ તરીકે એક વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવાનો હુકમ ફરમાવ્યો છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ