મફતમાં IPL જોવા શું કરશો ?

(પ્રતિનિધિ દ્વારા)
મુંબઈ, તા.19
વિવિધ ટેલિકોમ કંપનીએ લોન્ચ કરેલા સ્પેશિયલ પ્લાનમાં 399 રૂપિયાનું 1 વર્ષનું ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટારનું સબ્સ્ક્રિપ્શન ફ્રીમાં મળે છે. જો તમે આ મેચ તમારા સ્માર્ટફોનમાં લાઈવ ઈંઙકની મેચો જોવા માગો છો તો તેના માટે કઈ એપ અને ડેટા પેક જરૂરી છે તેની વિગતો જાણો…
ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટાર સબ્સ્ક્રિપ્શનનું
લાઈવ ટેલિકાસ્ટ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ અને ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટાર પર થશે. તેવામાં તમારી પાસે ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટારનું સબ્સ્ક્રિપ્શન હોવું જરૂરી છે. તેના 1 વર્ષનું સબ્સ્ક્રિપ્શન 399 રૂપિયાનું હોય છે. મેચ સાથે તેમાં ડિઝનીપ્લસ અને હોટસ્ટારના ક્ધટેન્ટ પણ જોઈ શકાશે.
જિયો યુઝર્સ ડેટા પેક
રિલાયન્સ જિયોએ જોવા માટે ઘણા ક્રિકેટ પ્લાન લોન્ચ કર્યાં છે. તેમાં ડેટા સાથે ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટારનું સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ મળે છે. તેની કિંમત 401 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.

‘જિયોના પ્લાન્સ’
ક્રિકેટ પેક
આ પ્લાનમાં પ્રતિ દિવસ 1.5 ડેટા મળે છે. 56 દિવસની વેલિડિટીવાળા આ પ્લાનમાં 1 વર્ષનું 399 રૂપિયાનું ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટાર નું ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શન મળે છે. ડેટા લિમિટ પૂરી થવા પર ઈન્ટરનેટની સ્પીડ 64 થશે.
પેક વિથ વોઈસ
આ પેકમાં પ્રતિદિવસ 3 ડેટા 4 સ્પીડે મળશે. 28 દિવસની વેલિડિટીવાળા આ પ્લાનમાં જિયો ટુ જિયો અનલિમિડેટ ફ્રી વોઈસ કોલિંગ અને અન્ય નેટવર્ક માટે 1000 મિનિટ મળશે. ડેટા લિમિટ પૂરી થવા પર ઈન્ટરનેટની સ્પીડ 64 થશે.
777 રૂપિયા
આ પ્લાનમાં પ્રતિ દિવસ
1.5 સાથે એક્સ્ટ્રા 5 ડેટા મળે છે. તેમાં જિયો ટુ જિયો અનલિમિટેડ કોલિંગ, નોન જિયો માટે 3000 મિનિટ્સ મળે છે. તેમાં પ્રતિ દિવસ 100 ની પણ સુવિધા મળે છે. આ પ્લાનમાં પણ ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટાર નું ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શન મળે છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 84 દિવસની છે.
2599 રૂપિયા
365 દિવસની વેલિડિટીવાળા આ પ્લાનમાં પ્રતિદિવસ 2 ડેટા 4 સ્પીડે મળશે. આ પ્લાનમાં જિયો ટુ જિયો અનલિમિડેટ ફ્રી વોઈસ કોલિંગ અને અન્ય નેટવર્ક માટે 12 હજાર મિનિટ મળશે. પ્રતિદિવસ 100 પણ મળશે. ડેટા લિમિટ પૂરી થવા પર ઈન્ટરનેટની સ્પીડ 64 થશે.
ડેટા એડ ઓન પેક્સ
આ પેકમાં કંપનીએ 4 પ્લાન લોન્ચ કર્યાં છે. તેમાં વધારે ડેટા મળશે. જોકે તેમાં વોઈસ કોલિંગ કે ની સુવિધા નહિ મળે.
1208 રૂપિયાના પ્લાનમાં 8 સાઈકલમાં 240 ડેટા મળશે. પ્રતિદિવસ 30 ડેટા મળશે. આ ડેટા પેકની વેલિડિટી 240 દિવસની છે.
1206 રૂપિયાના પ્લાનમાં 6 સાઈકલમાં 240 ડેટા મળશે. પ્રતિદિવસ 40 ડેટા મળશે. આ ડેટા પેકની વેલિડિટી 180 દિવસની છે.
1004 રૂપિયાના પ્લાનમાં 4 સાઈકલમાં 200 ડેટા મળશે. પ્રતિદિવસ 50 ડેટા મળશે. આ ડેટા પેકની વેલિડિટી 120 દિવસની છે.
612 રૂપિયાના પ્લાનમાં 4 સાઈકલમાં 72 ડેટા મળશે. આ પ્લાનમાં અન્ય નેટવર્ક પર કોલિંગ માટે 6000 મિનિટ મળશે.
એરટેલ પ્લાન્સ
જો તમે એરટેલ યુઝર જો તો તમારે જોવા માટે સ્પેશલ ડેટા પ્લાન લેવા પડશે. આ પ્લાનમાં ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટાર નું ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શન મળશે. સાથે જ એરટેલ એક્સટ્રીમ વીડિયોની પણ સુવિધા મળશે.
448 રૂપિયાના પ્લાનમાં અનલિમિટેડ લોકલ, અને રોમિંગ કોલિંગ મળે છે. 28 દિવસની વેલિડિટીવાળા આ પ્લાનમાં પ્રતિ દિવસ 3 હાઈ સ્પીડ ડેટા અને 100 મળશે. આ પ્લાનમાં ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટારનું ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શન મળે છે.
559 રુપિયાના પ્લાનમાં પ્રતિ દિવસ 2 હાઈ સ્પીડ ડેટા અને 100 મળે છે. સાથે જ અનલિમિટેડ લોકલ, અને રોમિંગ કોલિંગ મળે છે. આ પ્લાનમાં પણ ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટારનું ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શન મળે છે.
2698 રૂપિયાના પ્લાનમાં ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટાર સબ્સ્ક્રિપ્શન સાથે પ્રતિદિવસ 2 ડેટા અને અનલિમિટેડ કોલિંગ મળે છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 365 દિવસની છે.
જિયો ફાઈબરના પ્લાન્સ
રિલાયન્સ જિયોએ ફાઈબર યુઝર્સ માટે પણ નવા પ્લાન્સ લોન્ચ કર્યાં છે. તેમાં ડેટા સાથે ડિઝનીપ્લસ હોટસ્ટારનું ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શન મળે છે. સાથે જ સોનિ લિવ, વૂટ, 5 સહિતનાં પ્લેટફોર્મનું સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ મળશે.
999 રૂપિયાના પ્લાનમાં 150ની સ્પીડ સાથે અનલિમિડેટ ડેટા મળે છે.
1499 રૂપિયાના પ્લાનમાં 300ની સ્પીડ સાથે અનલિમિટેડ ડેટાની ઓફર મળે છે.
2499 રૂપિયાના પ્લાનમાં 500ની સ્પીડ સાથે અનલિમિટેડ ડેટાની ઓફર મળે છે.
3999 રૂપિયાના પ્લાનમાં કંપની 1ની સ્પીડ સાથે અનલિમિટેડ ડેટા ઓફર કરે છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ