વાર્ષિક 10 લાખ રૂપિયા કેશ કાઢવા પર લાગશે ટેક્સ, બજેટમાં લેવામાં આવી શકે છે નિર્ણય

  • વાર્ષિક 10 લાખ રૂપિયા કેશ કાઢવા પર લાગશે ટેક્સ, બજેટમાં લેવામાં આવી શકે છે નિર્ણય
    વાર્ષિક 10 લાખ રૂપિયા કેશ કાઢવા પર લાગશે ટેક્સ, બજેટમાં લેવામાં આવી શકે છે નિર્ણય

નવી દિલ્હી: ઓનલાઇન ટ્રાંજેક્શનને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી રિઝર્વ બેંકે તાજેતરમાં જ RTGS और NEFT ને ફ્રી ટેક્સ આપવામાં આવશે. સાથે જ 24 કલાક માટે ઓપન ટેક્સ આપવામાં આવ્યો છે. આરબીઆઇ તેના દ્વારા કેશ લેણદેણને ઓછામાં ઓછી કરવા માંગે છે. એ પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ દિશામાં આગળ વધતાં આગામી દિવસોમાં ATM ટ્રાંજેકશન ફ્રી કરવામાં આવી શકે છે. હાલમાં ચાર ટ્રાંજેક્શન બાદ ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે. આ દરમિયાન સમાચાર આવી રહ્યા છે કે આગામી બજેટમાં વાર્ષિક 10 લાખ રૂપિયા કેશ કાઢવા અપ્ર 3-5 ટકા ટેક્સ લગાવવાની જોગવાઇ કરવામાં આવી શકે છે.