પોલીસ કર્મીઓને ‘વીકલી ઓફ’ની શરૂઆત

  • પોલીસ કર્મીઓને ‘વીકલી ઓફ’ની શરૂઆત
    પોલીસ કર્મીઓને ‘વીકલી ઓફ’ની શરૂઆત

હવે તમામ પોલીસ કર્મચારીને 8 કલાકની જ નોકરી: પોલીસ સ્ટેશનોમાં ત્રણ શિફટમાં કામકાજ 
કરવા નિર્ણય તમામ કર્મીઓને વારા ફરતી વીકલી ઓફ પીએસઆઇથી નીચેના તમામ કર્મચારીઓને વારાફરથી વીકલી ઓફ આપવાનો રહેશે.
સ્ટાફની સંખ્યાને સાત વડે ભાગી તે રીતે વીકલી ઓફ આપવાની રહેશે
તમામ કર્મચારીને ફરતી વીકલી ઓફ આપવી કે જેથી કોઇ કર્મચારીને દર વખતે શનિવાર, રવિવાર કે જાહેર રજાના દિવસે જ વિકલી ઓફ જ આવે
વીકલી ઓફના લીધે પોલીસ સ્ટેશનની કામગીરીને અસર ન પડે કે કોઇ રીતે અવરોધાય નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું
પોલીસ સ્ટેશનમાં હિસાબી, ક્રાઇક, એન.સી વગેેરે કામગીરીમાં ફુલ સ્ટાફના 5 ટકાથી વધુ મહેકમ વધવું ન જોઇએ.
પી.આઇ.પર્સનલ સ્ટાફની સંખ્યા બે કર્મચારીથી વધતી ન જોઇએ. રાજકોટ તા. 11
‘પોલીસને હવે રોજ દરરોજ આઠ કલાકની જ નોકરી અને વીકલી ઓફ પણ મળશે.’ ગુજરાત પોલીસના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત જ કોન્ટેબ્યુબરી સ્ટાફને ‘અઠવાડિય રજા’ નિશ્ર્ચિતપણે મળે તે દિશામાં કામગીરી થઇ રહી છે. ઘળિયાળનો કાંટો જોયા વગર નોકરી કરતાં પોલીસ કર્મચારીઓની ‘પરિવારને સમય ફાળવી શકાતો નથી’ તેવી રીતે ફરિયાદ હવે ઘટશે અથવા તો નહીં રહે. અમદાવાદના સાત પોલીસ સ્ટેશનોમાં કોન્ટેબ્યુરી (પીએસઆઇથી નીચેની કેડર) સ્ટાફનેદ ‘ત્રણ શિફટમાં નોકરી’ અને ‘વિકલી ઓફ’નો પ્રાયોગિક અમુલ અમદાવાદ શરૂ થયો છે. ત્રણ શિફટમાં નોકરી લેવાશે તો પોલીસકર્મીએ નિયમાનુસાર આઠ કલાક જ ફરજ બજાવવાની રહેશે. જયારે અઠવાડિયે એક દિવસ ‘રજા’ મળશે તેનાથી પરિવારને નિયમિતપણે સમય આપી શકશે. અમદાવાદમાં પ્રાયોગિક બદલાવ સફળ થશે અથવા તો આવશ્યક સુધારા કર્યા બાદ તેનો અમલ રાજયના તમામ પોલીસ સ્ટેશનમાં કરાશે.
અમદાવાદના ઝોન-3 ડીસીપીએ એક યાદી જારી કરી ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રાયોગિક ધોરણે પોલીસ કર્મચારીઓને વીકલી ઓફ આપવા તેમજ ત્રણ શિફટમાં ફરજ લેવા આદેશ કર્યો હતો. પોલીસ કમિશ્નર એ.કે સિંઘના આદેશ અનુસાર, અમદાવાદના તમામ સાત ઝોનમાં એક-એક એટલે કે કુલ સાત પોલીસ સ્ટેશનમાં નવો પ્રાયોગિક અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદ જેવા કાર્યભારણવાળા શહેરના પોલીસ તંત્રમાં બદલાવ સફળ રહેશે તો અન્ય શહેર, જિલ્લામાં પણ વીકલી ઓફ અને ત્રણ શિફટમાં ફરજ લેવા કાર્યવાહી કરાશે.
પોલીસ સુત્રોનું કહેવું છે, કે આમ તો પોલીસને અઠવાડિક રજાનો નિયમ છે જ, પણ બંદોબસ્ત કે કોઇને કોઇ ગુનાના ઉકેલ માટે દોડધામમાં આ નિયમનો ચુસ્ત અમલ થતો નથી. રજામાં નોકરી કરે તેનો ‘રજા પગાર’ મળતો હોય છે. પણ રજા પગાર જતો રહે છે. ત્રણ શિફટમાં આઠ-આઠ કલાકની નોકરીમાં પોલીસક્રમીઓર્ની હેલ્થ પણ સારી રહેશે. સૌથસ મોટી સમસ્યા પોલીસવાહનો ચલાવતા ડ્રાઇવર્સની છે. પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફોર વ્હીલસનું ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ ધરાવતા પોલીસકર્મીએ કામગીરી કરવી પડશે. પોલીસને ‘વીકલી ઓફ’ પદ્ધતિનો અમલ સફળ રહ્યો તો સરકારી તિજોરીને ‘રજા પગાર’ બચવાનો મોટો આર્થિક લાભ પણ થશે.