જૂનાગઢ: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર ૨૧મી જુલાઈએ ચૂંટણી યોજાશે, પહેલી 23 જુલાઈના પરિણામ

  •  જૂનાગઢ: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર ૨૧મી જુલાઈએ ચૂંટણી યોજાશે, પહેલી  23 જુલાઈના પરિણામ
    જૂનાગઢ: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર ૨૧મી જુલાઈએ ચૂંટણી યોજાશે, પહેલી 23 જુલાઈના પરિણામ

જૂનાગઢ મનપા ચૂંટણી મામલે ચૂંટણી આયોગની પત્રકાર પરિષદ,કમિશનર સંજય પ્રસાદનું નિવેદન,1 જુલાઈએ જાહેરનામું બહાર પડશે: સંજય પ્રસાદ,5 જી.પં. ની, ગાંધીનગર મનપાની1 બેઠકની ચૂંટણી યોજાશે,
મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી જાહેર ૨૧મી જુલાઈએ ચૂંટણી યોજાશે, પહેલી જુલાઈના જાહેરનામું બહાર પડાશે 23 જુલાઈના પરિણામ રાજ્ય ચૂંટણી પંચની મહત્વની જાહેરાત