રાજકોટમાં છેલ્લા 70 વર્ષનો રેકોર્ડ બ્રેક વરસાદ, તમામ જળાશયો છલકાયા

  • રાજકોટમાં છેલ્લા 70 વર્ષનો રેકોર્ડ બ્રેક વરસાદ, તમામ જળાશયો છલકાયા
    રાજકોટમાં છેલ્લા 70 વર્ષનો રેકોર્ડ બ્રેક વરસાદ, તમામ જળાશયો છલકાયા

રાજકોટ શહેરમાં 70 વર્ષનો રેકોર્ડબ્રેક વરસાદ આ વર્ષે નોંધાયો છે. ચાલુ વર્ષે શહેરમાં સિઝનનો કુલ 56 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં છેલ્લા ૭૦ વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો ૭૦ વર્ષમાં સૌથી વધુ વરસાદ વર્ષ 2010 માં 55 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જે રેકોર્ડ આ વર્ષે તૂટી ગયો છે. રાજકોટ શહેરમાં સૌથી ઓછો વરસાદ વર્ષ 1973-74માં માત્ર 7 અને 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. 

આ વર્ષે રાજકોટનો રેકોર્ડબ્રેક વરસાદ સીઝનનો 56 ઇંચ નોંધાયો છે. જેમાં પશ્ચિમ રાજકોટમાં ૫૬ ઇંચ, સેન્ટ્રલ રાજકોટમાં 37 ઇંચ અને પૂર્વ રાજકોટમાં સૌથી ઓછો 30 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ઉલેખ્ખનીય છે કે, હજુ ચોમાસાની ઋતુને એક મહિનો બાકી છે. તેવામાં આ વર્ષે રાજકોટ શહેરમાં સારો વરસાદ નોંધાતા શહેરીજનોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે.

આ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆતમાં જ શહેરમાં 24 કલાકમાં અનરાધાર 18 ઇંચ વરસાદ નોંધાયા બાદ મોટા ભાગના જળાશયોમાં નોંધપાત્ર પાણીની આવક થવા પામી હતી. સમયાંતરે સારો વરસાદ થતા આજે રાજકોટ શહેરને પાણી પૂરું પાડતા એક માત્ર ભાદર સિવાય તમામ જળાશયો ઓવરફલો જોવા મળી રહ્યા છે. જયારે ભાદર ડેમ ઓવરફલો થવામાં માત્ર ૩.50 ફૂટ બાકી છે.