મહારાષ્ટ્રઃ કોંગ્રેસે આજ સુધી આદિવાસી સમાજના કલ્યાણ માટે કશું જ કર્યું નથી- અમિત શાહ

  • મહારાષ્ટ્રઃ કોંગ્રેસે આજ સુધી આદિવાસી સમાજના કલ્યાણ માટે કશું જ કર્યું નથી- અમિત શાહ
    મહારાષ્ટ્રઃ કોંગ્રેસે આજ સુધી આદિવાસી સમાજના કલ્યાણ માટે કશું જ કર્યું નથી- અમિત શાહ

મુંબઈઃ ભાજપના અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં આયોજિત એક ચૂંટણી રેલીમાં કોંગ્રેસ અને એનસીપી પર પ્રહાર કર્યા હતા. અમિત શાહે જણાવ્યું કે, અમારા વડાપ્રધાન ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે, આથી તેઓ ગરીબોની મુશ્કેલીઓને સારી રીતે જાણે છે. 

અમિત શાહે જણાવ્યું કે, 'કોંગ્રેસે આજ સુધી આદિવાસી કલ્યાણ માટે કશું જ કર્યું નથી. માત્ર ઠાલા વચન આપ્યા છે. ભાજપની સરકારમાં આદિવાસી કલ્યાણની શરૂઆત થઈ છે અને તેને છેક સુધી પહોંચાડવાનું કામ અમે કર્યું છે.'

અમિત શાહે કહ્યું કે, 'મને ગરવ છે કે નરેન્દ્ર મોદી સરકારને આદિવાસીએ પસંદ કરી છે, દેશના ઓબીસી સમાજે ચૂંટ્યો છે. આજે દેશમાં સૌથી વધુ જનજાતિ અને ઓબીસી ધારાસભ્યો જો કોઈ એક પાર્ટીના છે તો તે ભાજપના છે.'