ખુશખબરી: દેશમાં બધાને એક જ દિવસે મળશે સેલરી, મોદી સરકાર કરી રહી છે તૈયારી

  • ખુશખબરી: દેશમાં બધાને એક જ દિવસે મળશે સેલરી, મોદી સરકાર કરી રહી છે તૈયારી
    ખુશખબરી: દેશમાં બધાને એક જ દિવસે મળશે સેલરી, મોદી સરકાર કરી રહી છે તૈયારી

નવી દિલ્હી: મોદી સરકાર અલગ-અલગ સેક્ટરમાં કામ કરી રહેલા કર્મકહરીઓ માટે એક મોટો નિર્ણય લેવા માંગે છે. જોકે સરકાર એક દેશ, વેતનનો એક દિવસ સિદ્ધાંત પર કામ કરી રહી છે. સરકારનો પ્રયત્ન છે કે બધા કર્મચારીઓ ને એક દિવસે પોતાનો પગાર મળે કેંદ્વીય શ્રમ મંત્રી સંતોષ ગંગવાર એ જણાવ્યું હતું કે કેંદ્વ સરકાર દેશ એક, પગારનો દિવસ એક' સિસ્ટમ લાગૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. કેંદ્વીય શ્રમ મંત્રીએ કહ્યું કે સંગઠિત ક્ષેત્રના કર્મચારીઓને હિતને ધ્યાનમાં રાખતાં સરકાર આ વ્યવસ્થાને લાગૂ કરવાની દિશામાં કામ કરી રહી છે. 

સંતોષ ગંગવારે કહ્યું કે અલગ-અલગ સેક્ટરના કર્મચારીઓનો પગાર સમયસર સુનિશ્વિત કરવા માટે આખા દેશમાં એક જ દિવસે પગાર માટે જોગવાઇ કરવી જોઇએ. વડાપ્રધાન ઇચ્છે છે કે તેના માટે જલદી કાયદો બનાવવામાં આવશે.