LRDનું ફાઈનલ પરિણામ જાહેર, ક્લિક કરીને જાણો પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની યાદી, 1578 ઉમેદવારોનું પરિણામ અટવાયું

  •  LRDનું ફાઈનલ પરિણામ જાહેર, ક્લિક કરીને જાણો પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની યાદી, 1578 ઉમેદવારોનું પરિણામ અટવાયું
    LRDનું ફાઈનલ પરિણામ જાહેર, ક્લિક કરીને જાણો પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની યાદી, 1578 ઉમેદવારોનું પરિણામ અટવાયું

અમદાવાદઃ LRD ભરતી પરીક્ષાનું ફાઈનલ પરિણામ આજે જાહેર થયું છે. જો કે કુલ 9,713 જગ્યા માટે ભરતી કરવાની છે. પરંતુ ભરતી બોર્ડે માત્ર 8135 ઉમેદવારોનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે 1578 ઉમેદવારોનું પરિણામ અટવાયું છે. જ્યારે બાકી રહેલી જગ્યાઓનું અંતિમ પરિણામ હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે. આ યાદી www.lrbgujarat2018.in પર મુકવામાં આવી છે. જેમાં બિન હથિયારી, હથિયારી અને જેલ સિપાઈ માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદી મુજબ, બિન હથિયારીમાં 2620 ઉમેદવાર, હથિયારીમાં 4,998 અને જેલ સિપાઈમાં 517 ઉમેદવારોની પસંદગી થઈ છે. પાસ થયેલા તમામ ઉમેદવારોને જે-તે જિલ્લામાં નિયુક્તિ પત્ર આપવામાં આવશે. ત્યાર બાદ જ 8135 યુવક યુવતીઓની તાલીમ શરૂ થશે અને ત્યાર બાદ રાજ્યની સુરક્ષામાં આ ઉમેદવારો જોડાશે.