સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં વધારો

સિંગતેલના અને કપાસિયા તેલના ભાવ વધેલા જોવા મળ્યા હતા. મગફળી બજારમાં ખાસ આવક ના હોય ભાવ સ્થિર હતા. ખાંડ બજારમાં આવક અને ભાવ જળવાયેલા હતા. ચણા બેસન બજારમાં ખાસ ફેરફાર નહોતો. એરંડા બજારમાં અંડર ટોન નરમ જણાતો હતો. ભારતીય સોના ચાંદી બજાર મનમોર હતું.
મગફળી
મગફળી બજારમાં ખાસ આવક નહી હોવાથી ભાવમાં કોઈ વધઘટ જણાતી નતી. જૂનાગઢમાં પીલાણ 24,800, જી 10 28,000 જી 20 28,500 અને ટી જે 37ના ભાવ 28,500 ઉપર જણાતાં હતા જ્યારે 1,000 ગુણીની આવક હતી. જ્યારે રાજકોટમાં મગફળી જાડી 1350 – 1360 અને મગફળી જીણી 1310 – 1320 ભાવ હતા.
ખાદ્યતેલો
સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલમાં ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. રાજકોટમાં 25 – 30 ટેન્કરના કામકાજ વચ્ચે લૂઝના ભાવ 1575, કપાસિયા વોશ 1400 – 1405 ભાવ હતા જ્યારે 10 – 15 ગાડી કામકાજ હતું.
સીંગતેલમાં રૂ. 10નો વધારો થતાં 15 કિગ્રા નવા ટીન 2525 – 2575, 15 કિગ્રા લેબલ ટીન 2475 – 2525, 15 લીટર નવા ટીન 2345 – 2375 અને 15 લીટર લેબલ ટીન 2295 – 2335 જ્યારે કપાસિયા તેલમાં રૂ. 15ના વધારા સાથે 15 કિગ્રા નવા ટીન 2395 – 2445, 15 કિગ્રા જુના ટીન 2355 – 2395, 15 લીટર નવા ટીન 2240 – 2300, 15 લીટર જુના ટીન 2210 – 2240 ભાવ હતા. વનસ્પતિ 1940 – 2000, પામોલિન 1970 – 1975, કોપરેલ 2860 – 2900, દિવેલ 2100 – 2120, કોર્ન 2130 – 2170, મસ્ટર્ડ ઓઇલ 2680 – 2710 અને સનફ્લાવર 2200 – 2260 ઉપર ભાવ હતા.
સિંગખોળ જૂનાગઢમા અને રાજકોટમાં 40,000 ઉપર જળવાયેલો હતો.
ખાંડ
ખાંડ બજારમાં આજે પણ આવક અને ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો નહોતો. રાજકોટમાં 1200 ગુણી ખાંડની અવક હતી. જ્યારે ડી ગ્રેડનાં ભાવ 3850 – 3900 અને સી ગ્રેડનાં ભાવ 3950 – 4000 ઉપર જળવાયેલા જણાતાં હતા.
ચણા બેસન
ચણા બેસન બજારમાં સતત સ્થિરતા જોવા મળી રહી છે વેપારીઓ પણ નિરાશ જણાતાં હતા. આજે રાજકોટમાં ચણા 5300 – 5400, બેસન 5200 – 5300 અને ચણા દાળ 6500 – 6700 ઉપર રહી હતી.
એરંડા
એરંડા બજારમાં ખાસ વધઘટ જોવા મળી નહોતી. જ્યારે દિવેલ 1283 – 1285 ઉપર હતું
એરંડા બજારમાં ગુજરાતમાં 20,000 – 22,000 ગુણીની આવકે ભાવ 1240 – 1255. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં 1500 ગુણીની આવકે ભાવ 1180 – 1221 ઉપર હતો. મુખ્ય પીઠમાં જગાણા 1280, કડી 1275, ક્ધડલા 1260- 1265, માવજીહરી 1255 – 1260 અને ગિરનારના ભાવ 1255 – 1260 ઉપર હતા
રૂ કપાસ
રૂ કપાસ બજારમાં ટકેલું વલણ હતું. રાજકોટમાં રૂ ગાંસડી 54,000 – 55,000, કપાસિયા 800 – 825 અને માણાવદરમાં રૂ ગાંસડી 57,300 – 57,500, કપાસિયા 870 – 880 ભાવ હતા.
દેશમાં આજે 5200 ગાંસડી કપાસની આવક હતી. જ્યારે ગુજરાતમાં 700 ગાંસડી કપાસની આવક રહી હતી. સૌરાષ્ટ્રમાં 5000 – 5500 મણની કપાસની આવકે સરેરાશ ભાવ 1100 – 1400 હતો. સુરેન્દ્રનગર વાયદો 1395 – 1400 હતો.
કપાસિયા ખોળ રાજકોટમાં 1350 – 1950, કડીમાં 1790 – 1810, અને માણાવદરમાં 1680 – 1700 હતો.
સોના ચાંદી
ભારતીય સોના ચાંદી બજારના ભાવમાં વધઘટ જણાતી હતી. રાજકોટમાં ચાંદી પ્રતિ કિગ્રાએ ભાવ 63,500 જ્યારે સોનામાં સ્ટાન્ડર્ડ 47,800 અને 22 કેરેટના ભાવ 46,300 ઉપર જોવા મળ્યા હતા. બિસ્કિટ 4,78,000 ઉપર નોંધાયું હતુ.

રિલેટેડ ન્યૂઝ