ગુજરાતમાં ખાતરનો ભાવ વધારો લાગુ નહીં પડે: ફળદુ

ચૂંટણીમાં હાર ભાળી ગયેલી કોંગ્રેસ ટીવી ચેનલો મારફત ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરે છે

(પ્રતિનિધિ દ્વારા)
ગાંધીનગર,તા.27
ખાતરના ભાવ મુદ્દે રાજ્યના કૃષિમંત્રીનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. કૃષિમંત્રી આર.સી. ફળદુએ જણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં વેચાણ કરતી ખાતર કંપનીઓ દ્વાર ઉઅઙ તથા ગઙઊં ખાતરોમાં કોઇ જ ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. બજારમાં ખાતરના ભાવ વધારાની અફવા ફેલાઈ છે. ખાતર કંપનીઓ દ્વારા કોઈ ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. એક માર્ચથી ભાવ વધારાની માત્ર અફવા છે જેનું કારણ છે ચૂંટણી ભાજપને બદનામ કરવા માટે ચૂંટણી ટાણે ખેડૂતોને ભ્રમિત કરવા ખાતરમાં ભાવ વધારા મુદ્દે ખોટી અફવા ફેલાવી છે.
આ વિશે કૃષિમંત્રી આર.સી.ફળદુએ જણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં વેચાણ કરતી ખાતર કંપનીઓ દ્વાર ડી.એ.પી. તથા એન.પી.કે. ખાતરોમાં કોઇ જ ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. ડી.એ.પી. અને એન.પી.કે. ખાતરમાં તા.1-માર્ચ 2021થી ભાવ વધારા સંદર્ભે ટીવી ચેનલોમાં પ્રસારીત થયેલ સમાચારો કોગ્રેસ પ્રેરિત અને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરનારા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
કૃષિમંત્રી આર.સી.ફળદુએ જણાવ્યુ છે કે, સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં હાર ભાળી ગયેલ કોગ્રેસ ખેડૂતોને ભ્રમિત કરવાનુ બંધ કરે ખેડૂતોના નામે રાજનીતિ કરવી એ અમારી માનસિકતા નથી અને રહેશે પણ નહી. મંત્રી ફળદુએ ઉમેર્યું હતું કે તા 26/02/2021ના રોજ વિવિધ ટીવી ચેનલોમાં 1-માર્ચ 2021થી ડીએપી ખાતરનો વેચાણ ભાવ રૂ. 1200/બેગથી વધી રૂ. 1500/બેગ તથા એન.પી.કે. ખાતરના વેચાણ ભાવ રૂ. 1175/બેગથી વધી રૂ. 1400/બેગ થનાર હોવા અંગેના સમાચાર પ્રસારીત થયા હતા.
જે અનુસંધાને રાજ્યમાં ખાતર સપ્લાય કરતી વિવિધ મુખ્ય ખાતર કંપનીઓ જેવી કે જી.એસ.એફ.સી, જી.એન.એફ.સી., ઇફ્કો, કૃભકો તથા અન્ય કંપનીઓ પાસેથી આગામી 1-માર્ચ 2021થી ભાવ વધારો કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? તે અંગેની જાણકારી મેળવતા રાજ્યમાં વેચાણ કરતી ખાતર કંપનીઓ દ્વાર ડી.એ.પી. તથા એન.પી.કે. ખાતરોમાં કોઇ જ ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. આ ભાવ વધારો બેંગલોરની એક ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા એક રાજ્યમાં કરવામાં આવેલ હોવાનું જણાયેલ છે. ગુજરાત રાજ્યમાં આ તમામ ખાતરો તેમના જુના ભાવે જ આને પુરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે.
તેમણે ઉમેર્યુ કે, તા 26/02/2021ના રોજ વિવિધ ટીવી ચેનલોમાં પ્રસરીત થયેલ 1-માર્ચ 12021થી ડીએપી તથા એનપીકે ખાતરઓમા ભાવ વધારા બાબતેના સમાચાર રાજ્યમાં યોજાનાર સ્થાનિક સ્વરાજની ચુંટણીના સમયે ખેડૂતોને ગેર માર્ગે દોરવા માટે જ આવા ખોટા સમાચાર કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રસારીત કરાવવામાં આવેલ હોવાનું જણાય છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ