ગાંધી પ્રતિમાને શણગારાઇ

ગાંધી જયંતિ સંદર્ભે રાજકોટ મનપા દ્વારા ગાંધી મ્યુઝમય અને ગાંધીજીની મૂતિઓ ખાતે સાફ સફાઇ કરી રોશની કરવામાં આવી છે. શણગારવામાં આવી છે. (તસવીર : પ્રવિણ સેદાણી)

રિલેટેડ ન્યૂઝ