વડાપ્રધાન મોદૃીનું ભૂતાનમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું

૫ વર્ષમાં વડાપ્રધાન મોદૃીનો આ બીજો પ્રવાસ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદૃી ભૂતાનના પ્રવાસ પર છે. આજે સવારે પારો એરપોર્ટ પર વડાપ્રધાન મોદૃીનું ભૂતાનના વડાપ્રધાન શેિંરગ ટોબગેએ સ્વાગત કર્યુ. તાજેત્તરમાં જ દૃાશો શેિંરગ તોબગેએ પણ ૧૪-૧૮ માર્ચ સુધી ભારતનો પ્રવાસ કર્યો હતો. ભારતે પણ ભૂતાનના વડાપ્રધાનની ખાસ મેજબાની કરી હતી.
હવે વડાપ્રધાન મોદૃી ભૂતાન પહોંચ્યા છે તો વડાપ્રધાન મોદૃીને જોવા માટે ત્યાંના લોકોનો ઉત્સાહ જોવા લાયક છે.
વડાપ્રધાનના સ્વાગતમાં લોકો પારો એરપોર્ટથી રાજધાની થિમ્પૂ સુધી ૪૫ કિલોમીટર રસ્તાની બંને તરફ લાઈનમાં જોવા મળ્યા. વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરવા માટે દૃરેક ઉંમરના નાગરિક ભૂતાનના રસ્તાઓ પર નજરે આવ્યા. વડાપ્રધાન મોદૃીએ રાજધાની થિમ્પૂ પહોંચ્યા બાદૃ રસ્તામાં ઉભા રહેલા લોકો સાથે મુલાકાત કરી અને ત્યાં હાજર બાળકો સાથે પણ વાતચીત કરી.
વડાપ્રધાન મોદૃી આ પહેલા ૨૦૧૯માં ભૂતાન ગયા હતા. આ પ્રવાસમાં ભારત અને ભૂતાન વચ્ચે ઘણા કરાર થયા હતા.
જેમાં આર્થિક સહયોગ અને કનેક્ટિવિટી જેવી મુખ્ય દ્વિપક્ષીય પરિયોજનાઓનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં જ ભૂતાનના વડાપ્રધાન શેિંરગ ટોબગે ભારત પ્રવાસ કરીને ગયા છે, જેમાં તેમને ભારત સાથે આર્થિક સંબંધોની સાથે અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત કરવા માટે બંને દૃેશની પ્રતિબદ્ધતાને જણાવી હતી.

રિલેટેડ ન્યૂઝ