મથુરામાં ક્રિસમસની પૂર્વ સંધ્યાએ ક્રિસમસના તહેવારની ઉજવણી

ઉત્તર પ્રદેશમાં શ્રીકૃષ્ણ જન્મભૂમિ મથુરામાં ક્રિસમસની પૂર્વ સંધ્યાએ ક્રિસમસના તહેવારની ઉજવણીમાં બાળકો સાન્તાકલોઝના વેશપરિધાનમાં ભાગ લઇ રહૃાા છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ