12 રાજ્ય, 100 સ્થળે NIA-EDના દરોડા

ટેરર ફન્ડિંગ મામલે પીએફઆઈ ના નેતાઓ ઉપર સામુહિક દરોડા : અનેક જગ્યાએથી બેનામી સાહિત્ય જપ્ત કરાયું

(સંપ્ાૂર્ણ સમાચાર સ્ોવા) તિરુવનતપુરમ,તા.22
નેશનલ ઈન્વેસ્ટીગેશન એજન્સી અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેકટોરેટે ક્ેરળના તિરુવંનપુરમ ખાતે આવેલા પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા ના નેતાઓના ઘરે ગુરુવારે દૃરોડા પાડ્યા છે. રેડ ઙઋઈંના રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરના તમામ નેતાઓને ઘરે પાડવામાં આવી છે. ઓએમએ સલામ, માંજરીના ઙઋઈંના ચેરમેન, મલ્લાપુરમ જિલ્લા અને ઙઋઈંની ઓફિસ ખાતે આ રેડ મતરાતે ક્રવામાં આવી છે. એનઆઈએ અને ઈડીની રડાર પર ઙઋઈૈંંના ચેરમેન ઓએમએ સલામ પણ છે. તેમના ઘરે પણ અડધીરાતે રેડ ક્રવામાં આવી છે. એનઆઈએ અને ઈડીએ બુધવારે અડધી રાતે અચાનક્ જ મલપ્પુરમ જિલ્લાના મંજેરીમાં પીએફઆઈ અધ્યક્ષ ઓમએ સલામના ઘરે રેડ ક્રી. રેડ હજી પણ ચાલી રહી છે અને આ દૃરમિયાન ક્ાર્યર્ક્તાઓએ દૃેખાવો ર્ક્યા હતા. ચેરમેનના ઘરની બહાર મોટી સંખ્યામાં ક્ાર્યર્ક્તાઓએ દૃેખાવો ર્ક્યા હતા. ટેરર ફન્ડિંગ અને ક્ેમ્પ ચલાવવાના મામલામાં સમગ્ર દૃેશમાં ઙઋઈંની વિરુદ્ધ મોટી ક્ાર્યવાહી ક્રવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર દૃેશના 10 રાજ્યોમાં એનઆઈએ અને ઈડીની ટીમે પીએફઆઈના રાજ્યથી લઈને જિલ્લા સ્તરના નેતાઓના ઘરે રેડ ક્રી છે અને લગભગ 100 ક્ેડરની ધરપક્ડ ક્રી છે. સમાચાર એજન્સી એએનઆઈના જણાવ્યા મુજબ એએનઆઈ અને ઈડીની ટીમે રાજ્ય પોલીસની સાથે મળીને ક્ુલ દૃસ રાજ્યોમાં રેડ ક્રી અને આ દૃરમિયાન પીએફઆઈના 100થી વધુ ક્ેડરની ધરપક્ડ ક્રવામાં આવી છે. એએનઆઈએ ક્ોઈમ્બ્તુર, ક્ુડ્ડાલોર, રામનાડ, ડિંડુગલ, થેની અને થેનક્ાસી સહિત તમિલનાડુમાં ઘણી જગ્યાઓ પર પીએફઆઈના નેતાઓના ઘરે રેડ ક્રી છે.
પુરસાવક્કમમાં ચેન્નાઈ પીએફઆઈના સ્ટેટ હેડની ઓફિસમાં પણ સર્ચ ચાલી રહૃાું છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ