એમસીએક્સ પર કોટન-ખાંડી વાયદાના ભાવમાં રૂ.460ની નરમાઈ: મેન્થા તેલના વાયદામાં પણ ઢીલાશ

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.60ની વૃદ્ધિ: સોનામાં મિશ્ર વલણ: ચાંદીમાં ઘટાડો: કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.10,964 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 32,227 કરોડનું ટર્નઓવર: બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.11.19 કરોડનાં કામકાજ

દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.43,202.64 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.10,964.21 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 32227.24 કરોડનો હતો.
કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.66,057ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.66,208 અને નીચામાં રૂ.65,813 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.11 વધી રૂ.66,200ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.106 ઘટી રૂ.52,999 અને ગોલ્ડ-પેટલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.2 વધી રૂ.6,439ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.18 વધી રૂ.65,957ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.74,775ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.75,075 અને નીચામાં રૂ.74,298 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.61 ઘટી રૂ.75,020 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.112 ઘટી રૂ.74,970 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.83 ઘટી રૂ.74,964 બોલાઈ રહ્યો હતો.
બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ માર્ચ વાયદો રૂ.752.40ના ભાવે ખૂલી, રૂ.6.20 ઘટી રૂ.751.20 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.60 વધી રૂ.205.60 તેમ જ સીસું માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.75 ઘટી રૂ.175ના ભાવ થયા હતા. જસત માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 ઘટી રૂ.218ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.80 વધી રૂ.205.70 સીસુ-મિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 ઘટી રૂ.174.85 જસત-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.1.25 ઘટી રૂ.218 બોલાઈ રહ્યો હતો.
એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,715ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,799 અને નીચામાં રૂ.6,705 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.60 વધી રૂ.6,793 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.58 વધી રૂ.6,793 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.142ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.10 વધી રૂ.140 અને નેચરલ ગેસ-મિની માર્ચ વાયદો 0.2 વધી 140 બોલાઈ રહ્યો હતો.
કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.59,520ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,740 અને નીચામાં રૂ.59,000 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.460 ઘટી રૂ.59,460ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.30 ઘટી રૂ.920.50 બોલાયો હતો.
કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.5,215.66 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,443.82 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.337.87 કરોડનાં 11,390 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.945.43 કરોડનાં 67,194 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.125.72 કરોડનાં 1,866 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.59.13 કરોડનાં 1,146 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.471.10 કરોડનાં 2,491 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.347.26 કરોડનાં 5,256 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.45.05 કરોડનાં 155 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.4.58 કરોડનાં 136 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.
ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની વાત કરીએ તો, એમસીએક્સ પર બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.11.19 કરોડનાં 133 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં. ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ બુલડેક્સ વાયદામાં 366 લોટના સ્તરે રહ્યો હતો. બુલડેક્સ માર્ચ વાયદો 16,832 પોઈન્ટ ખૂલી, ઉપરમાં 16,857 અને નીચામાં 16,750 બોલાઈ, 107 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 20 પોઈન્ટ ઘટી 16,853 પોઈન્ટના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો, કોમોડિટી વાયદા પરના ઓપ્શન્સમાં એમસીએક્સ પર રૂ. 32227.24 કરોડનું નોશનલ ટર્નઓવર નોંધાયું હતું.
સૌથી વધુ સક્રિય કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં કોલ ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો ક્રૂડ તેલ એપ્રિલ રૂ.6,700 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.198.20ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.252.20 અને નીચામાં રૂ.198.10 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.32.10 વધી રૂ.245.90 થયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ એપ્રિલ રૂ.160 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.7.90 ખૂલી, ઉપરમાં રૂ.8.15 અને નીચામાં રૂ.6.90 રહી, અંતે રૂ.0.35 ઘટી રૂ.7.10 થયો હતો.
સોનું માર્ચ રૂ.66,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.205ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.394 અને નીચામાં રૂ.183 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.6 વધી રૂ.384 થયો હતો, જ્યારે સોનું-મિની માર્ચ રૂ.66,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.255 ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.311.50 અને નીચામાં રૂ.147 રહી, અંતે રૂ.14 વધી રૂ.311.50 થયો હતો.
ચાંદી એપ્રિલ રૂ.75,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1,440ના ભાવે ખૂલી, રૂ.60.50 ઘટી રૂ.1,664.50 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી-મિની એપ્રિલ રૂ.75,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,480ના ભાવે ખૂલી, રૂ.27 ઘટી રૂ.1,640 થયો હતો. તાંબુ એપ્રિલ રૂ.765 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.3.60 ઘટી રૂ.8.80 થયો હતો.
આ સામે પુટ ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો ક્રૂડ તેલ એપ્રિલ રૂ.6,700 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.186.20ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.194.60 અને નીચામાં રૂ.151.10 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.27.20 ઘટી રૂ.155.20 થયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ એપ્રિલ રૂ.150 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.7.80 ખૂલી, ઉપરમાં રૂ.8.90 અને નીચામાં રૂ.7.25 રહી, અંતે રૂ.0 કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.8.70 થયો હતો.
સોનું માર્ચ રૂ.66,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.210ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.358.50 અને નીચામાં રૂ.178.50 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.19 વધી રૂ.203 થયો હતો, જ્યારે સોનું-મિની માર્ચ રૂ.65,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.100 ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.100 અને નીચામાં રૂ.46 રહી, અંતે રૂ.7.50 ઘટી રૂ.52 થયો હતો.
ચાંદી એપ્રિલ રૂ.74,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1,258ના ભાવે ખૂલી, રૂ.17 વધી રૂ.1,190 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી-મિની એપ્રિલ રૂ.74,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,251ના ભાવે ખૂલી, રૂ.47 વધી રૂ.1,152 થયો હતો. તાંબુ એપ્રિલ રૂ.765 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલો દીઠ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.13.20 થયો હતો.

રિલેટેડ ન્યૂઝ