એમસીએક્સ પર તાંબાનો વાયદો ઊંચામાં રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યો: એલ્યુમિનિયમ, સીસું, જસતમાં નરમાઈ

સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.225 અને ચાંદીમાં રૂ.239નો સુધારો: ક્રૂડ તેલમાં રૂ.6નો મામૂલી ઘટાડો: કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.10,807 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 56,029 કરોડનું ટર્નઓવર: બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.7.15 કરોડનાં કામકાજ

દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં રૂ.66,843.73 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.10,807.39 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 56029.18 કરોડનો હતો.
કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.71,936ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,162 અને નીચામાં રૂ.71,832 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.225 વધી રૂ.72,080ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની મે કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.109 વધી રૂ.58,365 અને ગોલ્ડ-પેટલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.6 વધી રૂ.7,091ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જૂન વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.217 વધી રૂ.72,036ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.85,068ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.85,488 અને નીચામાં રૂ.84,796 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.239 વધી રૂ.85,125 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.219 વધી રૂ.84,986 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.226 વધી રૂ.84,980 બોલાઈ રહ્યો હતો.
બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ મે વાયદો રૂ.885.05ના ભાવે ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.891ના નવા રેકોર્ડ સ્તરને સ્પર્શી, નીચામાં રૂ.873 બોલાઈ, રૂ.2.70 વધી રૂ.886.20ના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે એલ્યુમિનિયમ મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.50 ઘટી રૂ.232.20 તેમ જ સીસું મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 ઘટી રૂ.195ના ભાવ થયા હતા. જસત મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.80 ઘટી રૂ.263ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની મે વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.60 ઘટી રૂ.233 સીસુ-મિની મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 ઘટી રૂ.194.40 જસત-મિની મે વાયદો રૂ.1.75 ઘટી રૂ.263.25 બોલાઈ રહ્યો હતો.
એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,617ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,626 અને નીચામાં રૂ.6,581 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.6 ઘટી રૂ.6,588 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની મે વાયદો રૂ.9 ઘટી રૂ.6,585 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ મે વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.197ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.60 ઘટી રૂ.196 અને નેચરલ ગેસ-મિની મે વાયદો 0.5 ઘટી 196 બોલાઈ રહ્યો હતો.
કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.57,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,000 અને નીચામાં રૂ.56,640 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.440 ઘટી રૂ.56,700ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.70 વધી રૂ.958.50 બોલાયો હતો.
કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,957.89 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,656.05 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.346.02 કરોડનાં 10,604 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,538.75 કરોડનાં 83,866 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.271.95 કરોડનાં 3,568 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.37.45 કરોડનાં 616 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.1,434.37 કરોડનાં 6,458 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.553.14 કરોડનાં 8,032 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.7.42 કરોડનાં 27 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.4.36 કરોડનાં 126 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.
ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની વાત કરીએ તો, એમસીએક્સ પર બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.7.15 કરોડનાં 78 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં. ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ બુલડેક્સ વાયદામાં 355 લોટના સ્તરે રહ્યો હતો. બુલડેક્સ મે વાયદો 18,338 પોઈન્ટ ખૂલી, ઉપરમાં 18,370 અને નીચામાં 18,300 બોલાઈ, 70 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 32 પોઈન્ટ વધી 18,339 પોઈન્ટના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો, કોમોડિટી વાયદા પરના ઓપ્શન્સમાં એમસીએક્સ પર રૂ. 56029.18 કરોડનું નોશનલ ટર્નઓવર નોંધાયું હતું.
સૌથી વધુ સક્રિય કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં કોલ ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો ક્રૂડ તેલ મે રૂ.6,600 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.66.70ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.78.10 અને નીચામાં રૂ.52.30 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.10 ઘટી રૂ.53.10 થયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ મે રૂ.200 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.5.80 ખૂલી, ઉપરમાં રૂ.6.75 અને નીચામાં રૂ.4.95 રહી, અંતે રૂ.0.05 ઘટી રૂ.5.75 થયો હતો.
સોનું મે રૂ.72,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.641.50ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.748.50 અને નીચામાં રૂ.606 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.99.50 વધી રૂ.701.50 થયો હતો, જ્યારે સોનું-મિની મે રૂ.72,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.615 ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.732 અને નીચામાં રૂ.582.50 રહી, અંતે રૂ.99.50 વધી રૂ.686 થયો હતો.
ચાંદી જૂન રૂ.85,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.2,799.50ના ભાવે ખૂલી, રૂ.110.50 વધી રૂ.2,621.50 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી-મિની જૂન રૂ.85,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2,900ના ભાવે ખૂલી, રૂ.200 વધી રૂ.2,528.50 થયો હતો. ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન રૂ.6,600 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.2.35 વધી રૂ.200 નેચરલ ગેસ-મિની મે રૂ.200 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 વધી રૂ.6 થયો હતો.
આ સામે પુટ ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો ક્રૂડ તેલ મે રૂ.6,600 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.60.20ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72 અને નીચામાં રૂ.48.40 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.0.10 વધી રૂ.69.60 થયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ મે રૂ.190 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.4.95 ખૂલી, ઉપરમાં રૂ.5.30 અને નીચામાં રૂ.4.15 રહી, અંતે રૂ.0.15 વધી રૂ.4.85 થયો હતો.
સોનું મે રૂ.72,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.673ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.747.50 અને નીચામાં રૂ.601.50 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.92 ઘટી રૂ.645 થયો હતો, જ્યારે સોનું-મિની મે રૂ.71,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.291 ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.335 અને નીચામાં રૂ.265.50 રહી, અંતે રૂ.42 ઘટી રૂ.278.50 થયો હતો.
ચાંદી જૂન રૂ.85,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.2,483ના ભાવે ખૂલી, રૂ.111 ઘટી રૂ.2,507.50 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી-મિની જૂન રૂ.84,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,850ના ભાવે ખૂલી, રૂ.84.50 ઘટી રૂ.1,937 થયો હતો. ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન રૂ.6,600 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલ દીઠ રૂ.10.90 વધી રૂ.258.30 થયો હતો.

રિલેટેડ ન્યૂઝ