સનરાઇર્ઝ હૈદરાબાદ 166-4, ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ 165-5ને 6 વિકેટે હરાવ્યું:

સનરાઇર્ઝ હૈદરાબાદ 166-4, ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ 165-5ને 6 વિકેટે હરાવ્યું: માર્કરમ-50,
શર્મા-37, હેડએ 31 રન ફટકાર્યા

રિલેટેડ ન્યૂઝ