કોલકત્તા નાઈટ રાઈડર્સ (169-10 )એ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ (135 -10 )ને 24 રને હરાવ્યું:

કોલકત્તા નાઈટ રાઈડર્સ (169-10 )એ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ (135 -10 )ને 24 રને હરાવ્યું: ઐયરના શાનદાર 70 રન :મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ પ્લે ઓફની રેસ માંથી બહાર : વાનખડે સ્ટેડિયમમાં કોલકત્તા 12 વર્ષ બાદ જીત્યું

રિલેટેડ ન્યૂઝ