એક અલ્પવિરામના કારણે સરકારને જંત્રીની આવકમાં કરોડો રુપિયાની ખોટ ગઈ..

વિરામચિહ્નની ભૂલને કારણે રાજ્ય સરકારને કરોડોની આવક ગુમાવવી પડી

રાજ્યની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી જંત્રી માર્ગદર્શિકાની વ્યાખ્યામાં એક અલ્પવિરામની ભૂલના કારણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રજિસ્ટ્રારની કચેરીમાં તેના ખોટા અર્થઘટનનેથી સરકારને શહેરની હદમાં આવેલી જમીન માટે મંજૂર કરવામાં આવેલી ડ્યુટી કરતાં સાત ગણી ઓછી ડ્યુટી વસૂલવામાં આવી છે. 2011 થી AMCની હદમાં આવેલ ‘બિન-કૃષિ (NA)જમીન’ ના માલિકો મ્યુનિસિપલ હદની બહાર આવેલી ‘મહેસૂલી જમીન’ માટે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવી રહ્યા છે. વિરામચિહ્નની આ ભૂલને કારણે રાજ્ય સરકારને કરોડોની આવક ગુમાવવી પડી છે.

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ટાઉન પ્લાનિંગ (TP) સ્કીમ મૂકતી હોવાથી મ્યુનિસિપલ હદમાંની જમીન માટે જંત્રીના દરો અને સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી વધારે હોય છે. મહેસૂલ વિભાગના 14 જુલાઈ, 2016ના નોટિફિકેશન મુજબ, આ રાજ્ય સરકારને સમજાયું કે ‘ગુમ થયેલ અલ્પવિરામ’ની ભૂલ હતી. જે 2011ની જંત્રી માર્ગદર્શિકામાં મિસ થયો હતો. માર્ગદર્શિકા અનુસાર, અધિકારીઓ દ્વારા વ્યાખ્યા આ રીતે વાંચવામાં આવી હતી: “ટાઉન પ્લાનિંગ યોજનામાં સમાવિષ્ટ બિન-ખેતીમાં રૂપાંતરિત જમીન માટે જંત્રી દર મુજબ એકત્રિત કરવી.” જે બાદ નોટિસમાં વ્યાખ્યાની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે “બિન-કૃષિમાં રૂપાંતરિત જમીન માટે” અને “ટાઉન પ્લાનિંગમાં સમાવિષ્ટ” બંને વચ્ચે અલ્પવિરામ હોવો જોઈએ. જેનો અર્થ એ થયો કે ઇચ્છિત ટીપી સ્કીમમાં સમાવિષ્ટ તમામ જમીન, પછી તે બિન-ખેતીના ઉપયોગમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે કે નહીં પણ તે એક સમાન જંત્રી દરો આકર્ષિત કરશે. પરંતુ મહેસૂલ અધિકારીઓ ત્યાર પછી પણ 2011ની કલમને અનુરૂપ નિયમનું અર્થઘટન કરતા રહ્યા.

રજિસ્ટ્રાર ઓફ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અધિકારીઓએ એવી જમીન પર કે જે હજુ સુધી બિન-ખેતી હેતુમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી ન હતી અને તે મ્યુનિસિપલ હદમાં આવેલી હતી જ્યાં ટીપી સ્કીમ નાખવાની હતી. આવી જમીન માટે, તેઓ “ખેતીની જમીન” માટે નિર્ધારિત નીચા જંત્રીના દરની ગણતરી કરતા હતા. ટીપી સ્કીમમાં બિનખેતી હેતુમાં રૂપાંતરિત જમીન માટેના જંત્રીના દર ખેતીની જમીન કરતાં છથી સાત ગણા વધારે છે. મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા 8મી જૂનના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા તાજેતરના પરિપત્રમાં ફરીથી એવું નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે કે અધિકારીઓએ ઇચ્છિત ટીપી સ્કીમમાં પ્લોટના ‘એફ ફોર્મ’માં સીમાંકન કરેલા અંતિમ વિસ્તારને ધ્યાનમાં લીધા પછી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ગણતરી કરવી જોઈએ અને તેને બિન-કૃષિ તરીકે ગણવામાં આવે. હવે, ભૂલ કર્યાના 11 વર્ષ પછી અને 2016 માં સુધારણા જારી કર્યાના છ વર્ષ પછી ફરી એકવાર સરકારે એક પરિપત્ર દ્વારા ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે કલમનું ખોટું અર્થઘટન કરનારાઓને સજા કરવામાં આવશે.

તાજેતરના પરિપત્રમાં, રાજ્ય સરકારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી માટેના રજિસ્ટ્રારને એવા વિસ્તાર માટે બિન-ખેતીની ખુલ્લી જમીનના જંત્રીના દરો વસૂલવા સૂચના આપી છે કે જેના પર ટીપી સ્કીમનો હેતુ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પરિપત્રમાં જો અધિકારીઓ જંત્રી માર્ગદર્શિકાનું ખોટું અર્થઘટન કરશે તો દંડ અને ખાતાકીય કાર્યવાહીની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ