એમસીએક્સ પર સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહ સોનાનો વાયદો રૂ.453 ઘટ્યો, ચાંદીનો વાયદો રૂ.546 વધ્યો

ક્રૂડ તેલના વાયદાના ભાવમાં રૂ.26ની નરમાઈ: નેચરલ ગેસમાં સુધારાનો સંચાર: કોટન-ખાંડી, મેન્થા તેલ ઢીલા: કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.8,631 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.20,920 કરોડનું ટર્નઓવર: બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.8.29 કરોડનાં કામકાજ

દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.29,560.12 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.8,631.43 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 20920.49 કરોડનો હતો.
કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.71,149ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,150 અને નીચામાં રૂ.70,751ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.453 ઘટી રૂ.70,900ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.108 ઘટી રૂ.58,230 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.36 ઘટી રૂ.7,068ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.475 ઘટી રૂ.70,833ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.89,355ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.89,952 અને નીચામાં રૂ.88,900ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.546 વધી રૂ.89,635ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.464 વધી રૂ.89,564 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.464 વધી રૂ.89,592 બોલાઈ રહ્યો હતો.
બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ જૂન વાયદો રૂ.852.60ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.75 વધી રૂ.856.40 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.80 ઘટી રૂ.234.80 તેમ જ સીસું જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.25 ઘટી રૂ.188ના ભાવ થયા હતા. જસત જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.50 વધી રૂ.252ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જૂન વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.60 ઘટી રૂ.235.80 સીસુ-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.25 ઘટી રૂ.188.05 જસત-મિની જૂન વાયદો રૂ.1.35 વધી રૂ.252 બોલાઈ રહ્યો હતો.
એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,330ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,348 અને નીચામાં રૂ.6,295ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.26 ઘટી રૂ.6,297 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન વાયદો રૂ.27 ઘટી રૂ.6,293 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જૂન વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.255ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.50 વધી રૂ.249 અને નેચરલ ગેસ-મિની જૂન વાયદો 2.3 વધી 248.8 બોલાઈ રહ્યો હતો.
કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,800ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,800 અને નીચામાં રૂ.56,800ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.40 ઘટી રૂ.56,800ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.14 ઘટી રૂ.914 બોલાયો હતો.
કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,866.45 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,617.05 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.229.27 કરોડનાં 6,925 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.606.58 કરોડનાં 26,645 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.150.71 કરોડનાં 2,279 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.32.62 કરોડનાં 576 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.696.12 કરોડનાં 3,255 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.429.41 કરોડનાં 6,505 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ..27 કરોડનાં 1 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.2.93 કરોડનાં 89 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.
ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની વાત કરીએ તો, એમસીએક્સ પર બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.8.29 કરોડનાં 90 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં. ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ બુલડેક્સ વાયદામાં 462 લોટના સ્તરે રહ્યો હતો. બુલડેક્સ જૂન વાયદો 18,427 પોઈન્ટ ખૂલી, ઉપરમાં 18,454 અને નીચામાં 18,362 બોલાઈ, 92 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 89 પોઈન્ટ ઘટી 18,392 પોઈન્ટના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો, કોમોડિટી વાયદા પરના ઓપ્શન્સમાં એમસીએક્સ પર રૂ. 20920.49 કરોડનું નોશનલ ટર્નઓવર નોંધાયું હતું.
સૌથી વધુ સક્રિય કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં કોલ ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો ક્રૂડ તેલ જૂન રૂ.6,300 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.104.90ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.111.80 અને નીચામાં રૂ.85ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.13 ઘટી રૂ.86.90 થયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ જૂન રૂ.250 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.13.50 ખૂલી, ઉપરમાં રૂ.14.70 અને નીચામાં રૂ.13.05 રહી, અંતે રૂ.0.45 વધી રૂ.13.40 થયો હતો.
સોનું જુલાઈ રૂ.72,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.874.50ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.908 અને નીચામાં રૂ.760ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.173.50 ઘટી રૂ.800 થયો હતો, જ્યારે સોનું-મિની જૂન રૂ.72,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.500 ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.520.50 અને નીચામાં રૂ.411 રહી, અંતે રૂ.136 ઘટી રૂ.453 થયો હતો.
ચાંદી જૂન રૂ.90,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1,900ના ભાવે ખૂલી, રૂ.279.50 વધી રૂ.2,137.50 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી-મિની જૂન રૂ.90,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,800ના ભાવે ખૂલી, રૂ.167.50 વધી રૂ.1,895 થયો હતો. ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન રૂ.6,300 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.9.50 ઘટી રૂ.93.10 નેચરલ ગેસ-મિની જૂન રૂ.260 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો કોલ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 વધી રૂ.9.75 થયો હતો.
આ સામે પુટ ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો ક્રૂડ તેલ જૂન રૂ.6,300 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલદીઠ રૂ.74.50ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.90 અને નીચામાં રૂ.64.10ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.9.70 વધી રૂ.88 થયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ જૂન રૂ.250 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.13.35 ખૂલી, ઉપરમાં રૂ.15.40 અને નીચામાં રૂ.13.15 રહી, અંતે રૂ.1.75 ઘટી રૂ.14.65 થયો હતો.
સોનું જુલાઈ રૂ.70,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.661.50ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.837 અને નીચામાં રૂ.661.50ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.157.50 વધી રૂ.791 થયો હતો, જ્યારે સોનું-મિની જૂન રૂ.70,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 10 ગ્રામદીઠ રૂ.360 ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.477.50 અને નીચામાં રૂ.250.50 રહી, અંતે રૂ.159 વધી રૂ.467.50 થયો હતો.
ચાંદી જૂન રૂ.85,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.400ના ભાવે ખૂલી, રૂ.25.50 ઘટી રૂ.593.50 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી-મિની જૂન રૂ.89,000 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,915ના ભાવે ખૂલી, રૂ.187.50 ઘટી રૂ.1,777 થયો હતો. ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન રૂ.6,300 સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો પુટ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ 1 બેરલ દીઠ રૂ.10.20 વધી રૂ.93.15 થયો હતો.

રિલેટેડ ન્યૂઝ